logo zok

UWAGA! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Deklaracja dostępności

Złocieniecki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Złocienieckiego Ośrodka Kultury.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • część grafik/zdjęć nie posiada opisów alternatywnych,
  • błędna struktura nagłówkowa w poszczególnych zakładkach na stronie,
  • występują błędy kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-25. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widoczny fokus;
  • ułatwienia dostępu;
  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Złocieniecki Ośrodek Kultury, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec

Miejsca parkingowe: przed budynkami brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: wejście główne do budynku posiada szerokie schody z poręczami po obu stronach. Przy schodach znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd wyposażony został w poręcze po obu stronach. Do budynku prowadzi również wejście administracyjne (po lewej stronie budynku). Budynek posiada wyjścia ewakuacyjne z sali kinowej.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek posiada dwa piętra. Sekretariat znajduje się na II piętrze w budynku. Poszczególne kondygnacje połączone są schodami. W budynku nie ma windy ani platformy schodowej. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Prawo wstępu z psem asystującym: do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sala widowiskowa ZOK, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec

Miejsca parkingowe: przed budynkami sali widowiskowej znajduje się parking ogólnodostępny, gdzie wyznaczone zostały 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te zostały oznaczone w sposób poziomy i pionowy.

Dostępność wejścia: w wejściu głównym znajduje się stopień, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność komunikacyjna budynku: sala widowiskowa nie została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ciągach komunikacyjnych znajdują się pojedyncze stopnie i schody. Brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Prawo wstępu z psem asystującym: do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: podmiot nie posiada pętli indukcyjnych. W podmiocie nie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. Zgłoszenie o potrzebie zapewnienia usługi tłumacza języka migowego dokonuje się poprzez złożenie „Wniosku o zapewnienie dostępności” i wysłanie go na adres siedziby podmiotu lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)

Wniosek o zapewnienie dostępności (word)

Informacja o braku dostępności (word)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

Nasi partnerzy:

  sksil ForumKrakow Zachodniopomorskie logo mkidn 6490reklama kinads poziomaLR baner     DSI logo    logo m kult  erasmus ekdus DKplus