logo zok

Reklama w kinie

 

 • Opłata za wynajem sali widowiskowo-kinowej Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Połczyńskiej 6 w Złocieńcu
  - sala widowiskowo-kinowa  w wysokości 280,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt 00/100) za 1 godzinę;
  - sala widowiskowo-kinowa wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną w wysokości 490,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) za 1 godzinę.
 • Opłata za wynajem sali widowiskowej Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu
  - sala widowiskowa w wysokości 250,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100) za 1 godzinę oraz 1100,00 (słownie: tysiąc sto  00/100) zł brutto za 1 dobę.
  - sala widowiskowa wraz z nagłośnieniem, oświetleniem i obsługą techniczną w wysokości 460,00 zł brutto (słownie: czterysta sześćdziesiąt 00/100) za 1 godzinę.
 • Opłata za wynajem sali muzycznej Złocienieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Połczyńskiej 6 w Złocieńcu
  - sala muzyczna w wysokości 180,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt 00/100) za 1 godzinę oraz 850,00 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt 00/100) za 1 dobę
 • Opłata za wynajem podstawowego zestawu nagłośnienia estradowego wraz z obsługą akustyczną ( mały plener) – dwa głośniki aktywne JBL EON o łącznej mocy 1200WAT plus konsola w wysokości 210 zł (słownie: dwieście dziesięć 00/100) brutto za 1 godzinę.
 • Opłata za wynajem mobilnej estrady koncertowej w wysokości 3900,00 zł (słownie trzy tysiące dziewięćset 00/100) brutto za 1 dobę, oraz 800,00 zł (słownie: osiemset 00/100) brutto za każdą kolejną dobę.
 • Opłata stałą za transport estrady mobilnej w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta 00/100) brutto, plus 4 zł (słownie: cztery 00/100) brutto za każdy kilometr poza terenem miasta Złocieniec.
 • Opłata za projekcję spotu filmowego przed seansem filmowym:
  Spot filmowy w formacie DCP, o długości do 30 sekund
  - opłata za emisję jednorazową przed seansem filmowym w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100) brutto
  - opłata za emisję miesięczną przed seansami filmowymi w wysokości 1200,00 zł (tysiąc dwieście 00/100) brutto
  Spot w formie plansz statycznych z podkładem dźwiękowym w formacie DCP w czasie wyświetlania do 30 sekund
  -opłata za emisję jednorazową przed seansem filmowym w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści 00/100) brutto
  -opłata za emisję miesięczną przed seansami filmowymi w wysokości 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt 00/100) brutto

Nasi partnerzy:

  sksil ForumKrakow Zachodniopomorskie logo mkidn 6490reklama kinads poziomaLR baner     DSI logo    logo m kult  erasmus ekdus DKplus